System przeciwprzymrozkowy

Przeciwmrozowe deszczowanie sadów


Występujące w ciągu ostatnich lat przymrozki wiosenne zmniejszyły w większym lub mniejszym stopniu plony w sadach. Wytrzymałość roślin sadowniczych na przymrozki jest nie tylko cechą gatunkową (nawet odmianową), ale zależy także od stopnia rozwoju pąków kwiatowych. Kwiatostany w fazie zielonego pąka wytrzymują spadki temperatury do -3oC, w fazie różowego pąka do -1,5oC, w początkowym okresie kwitnienia do -1oC, a w pełni kwitnienia do -0,5oC. W ubiegłym roku straty w sadach spowodowane przez przymrozki wiosenne były bardzo duże, ponieważ znaczne spadki temperatury (-5oC/-7oC) wystąpiły w okresie najbardziej niebezpiecznym dla fazy rozwojowej drzewa (tuż po kwitnieniu). Straty w plonach z tego powodu wyniosły 80-90%. Producenci prowadzący intensywne uprawy sadownicze nie mogą sobie pozwolić, aby plony w ich sadach uzależnione były od warunków pogodowych. Wobec rosnących koszt

Read more »