zraszacz rolniczy

 1. Nawadnianie deszczownią rurową

  Deszczownie rurowe

  Korzyści wynikające z zastosowania systemu rurowego:
  • szybkie i równomierne nawadnianie na każdym rodzaju gleby,
  • możliwość adoptacji do pól o różnych obszarach, kształtach i położeniu,
  • niskie ciśnienie robocze - niskie koszty eksploatacji, system powszechnie stosowany i godny zaufania,
  • bardzo lekkie elementy łatwe do montażu, łatwe do przemieszczania,
  • bardzo prosty system do kontroli ilości zużywanej wody,
  • mała wrażliwość na działanie siły wiatru.

  Metody nawadniania:

   
  Read more »
 2. Systemy nawadniające dla rolnictwa

  Systemy nawadniające dla rolnictwa

  Podlewanie terenów rolnych

  Jeśli dojdziemy do wniosku, że deszczowanie pól jest niezbędne w naszym gospodarstwie musimy najpierw obliczyć ile wody musimy przeznaczyć na nasze pola. W naszych warunkach klimatycznych zużycie wody powinno wahać się od 900 do 1500 m3/ha w ciągu całego sezonu wegetacji. Zależy to od rodzaju gleby, uprawy i warunków klimatycznych w ciągu sezonu wegetacji. Podczas jednego cyklu zużywa się przeciętnie od 150 do 250 m3/ha co odpowiada 15 do 25 mm opadu deszczu.


  -----------
  Rodzaj urządzenia Wydatek wody m3/h Maksymalna długość pola
  Read more »
AQUA GARDEN 2017